kategorie Osobnost se zásluhami o rozvoj českého unitářství in memoriam

Waitstill Hastings Sharp
OŠS: Waitstill Sharp se narodil roku 1902. Ve třetím ročníku studií právnické fakulty se seznámil s duchovním druhého unitářského sboru v Bostonu a toto setkání ho osudově ovlivnilo. Na jeho základě se rozhodl spojit svůj život se stejnou církví i stejnou profesí: Po studiích byl v roce 1933 vysvěcen na unitářského duchovního, ovšem klidné služby si dlouho neužil. V roce 1939 se se svou ženou Marthou dobrovolně vydali zachraňovat lidské životy do nacisty okupovaného Československa.
Během dvou nebezpečných misí v Evropě se jim podařilo dostat do bezpečí několik set ohrožených umělců, politiků, intelektuálů i běžných lidí. Za všechny lze jmenovat například spisovatele Feuchtwangera nebo českého filozofa Jana Blahoslava Kozáka.
Humanitární činnosti se Waitstill věnoval i po druhé světové válce. Zemřel v roce 1983. V češtině vyšla kniha vzpomínek na tento manželský pár z pera jejich vnuka Artemise Joukowského pod názvem Vzdorovali nacistům.
Naše obec Waitstilla Sharpa navrhuje pro příkladnou odvahu a obětavost v pomoci druhým, vesměs zcela neznámým lidem. Konkrétně českým unitářům pak Sharp s nasazením vlastního života pomáhal nejen během nacistické okupace, ale i po válce, dokud nebyla střední a východní Evropa od západního světa oddělena železnou oponou. Neúnavně sháněl materiální i finanční pomoc pro potřebné a jeho přičiněním se českým unitářům povedlo v roce 1939 získat také významnou část peněz na splacení hypotéky váznoucí na domě v Anenské. Po druhé světové válce zase v úzké spolupráci s unitáři organizoval pravidelné dodávky humanitární pomoci a rovněž zajistil americkou lékařskou misii v Čechách a na Slovensku.
Chceme jeho práci ocenit jako úžasný příklad naprosto nezištné pomoci neznámým lidem v nouzi a také vyzdvihnout jeho obrovskou odvahu. Myslíme si, že to jsou dvě lidské vlastnosti, které v dnešní době obzvlášť nutné připomínat.

 

© 2005 - 2016 NSČU