časopisy

Obce NSČU vydávají své časopisy a informační věstníky pro svou potřebu. 
  • Brněnská obec vydává desetkrát ročně časopis Poutník.
  • Pražská obec a obec širšího společenství vydávají se stejnou periodicitou časopis Unitářské listy.
  • Teplická obec vydává taktéř  desetkrát ročně časopis My.
Pokud máte zájem o některý z těchto časopisů, kontaktujte některou z našich obcí z rozcestníku na úvodní stránce.

Kromě toho vydává ústředí NSČU celounitářský časopis TVŮRČÍ ŽIVOT.
Je to periodikum pro každého, kdo zastává otevřený nedogmatický přístup k víře a náboženství. Časopis je určený lidem, kteří hledají duchovní inspiraci či zajímavé informace z oblasti unitářství, teologie, religionistiky i nejrůznějších dalších oborů, jež se dotýkají lidské spirituality, včetně věd a umění.
Najdete v něm například:
  • aktuální témata z duchovní i náboženské sféry
  • prostor pro zajímavé názory
  • výzvy a směřování současného unitářství
  • historii unitářství v českých zemích i ve světě
  • osobní vzpomínky i poklady z unitářského archivu
  • rozhovory, ankety, představení inspirativních osobností

Na samostatnou stránku časopisu se dostanete z rozcestníku na úvodní straně tohoto webu.

 

© 2005 - 2016 NSČU