vzdělávání

Unitářství není tradiční víra, kde by důraz byl kladen na spoléhání dané věrouce a zprostředkované zkušenosti. Unitářství spíše nabádá k samostatnému rozvažování o všem, co je předkládáno, a osobité názory na svět a nejsou brány jako odchylka od „správné víry“ nýbrž jako obohacení procesu sdílení a reflexe.

V unitářských obcích lidé naleznou různé programy podle možností obcí a potřeb členů, jako tematické kurzy, samostatné přednášky a besedy, programy pro děti a jejich rodiče, cvičení jógy a meditace, společenské večírky, výlety, semináře, koncerty, a tak podobně.

 

© 2005 - 2016 NSČU