Obec širšího společenství


Z Karlovky do Radomyšle
První unitářská pouť, 4. až 8. června
 
Vydejte se s námi na pětidenní pěší duchovní pouť u příležitosti oslavy sto let českého unitářství! Je to první událost tohoto druhu v našich dějinách a unikátní příležitost projít velmi symbolickou trasu, značící náš vztah vlastním kořenům, a to při výročí 100. let od jeho vzniku, a také uctění odkazu Norberta Fabiana Čapka.

Ujdeme celkem 130 km dlouhou cestu po turistických značených stezkách, se čtyřmi noclehy, každý den nás čeká v průměru 26 kilometrů krásnou krajinou – z historického sídla českého unitářství do rodiště našeho zakladatele. Ovšem přidat se k nám můžete klidně jen na část trasy, nebo na několik částí trasy, jak budete mít čas a chuť! Nebude to samozřejmě „jen turistika“, ale především duchovní pouť, při které si připomeneme jak naše historické kořeny, tak i vyhlídky do budoucnosti. A k tomu to bude tedy první, premiérová pouť; v dalších letech se touto trasou může kdokoliv vydat v našich stopách.

Začátek pouti bude v Praze v Karlově ulici v sobotu 4. června od 9:30 před budovou Unitarie, kde Rev. Petr Samojský celou akci zahájí krátkým duchovním shromážděním. Na cestu z Karlovy 8 se vydáme přesně v 10:00 dopoledne. První etapa cesty ten den povede do Dobřichovic, kde poutníkům, kteří netouží po noclehu pod širým nebem, zajistíme ubytování (naše obec poutníkům může na tento nocleh přispět dle počtu zájemců cca 300-500 Kč každému z nich). V případě zájmu o zajištění ubytování prosím co nejdříve kontaktujte tajemnici obce K. Ledererovou (603 789 838, nebo info@sirsispolecenstvi.cz).
Druhý den budeme pokračovat na poutní místo Skalka nad Mníškem pod Brdy, kde oslavíme mezi 11:30 až 12:00 Květinovou slavnost. Procesí pak bude pokračovat k Malému a Velkému Chlumci (ubytovat se na tuto noc lze v Dobříši a třetí den se připojit před polednem v obci Pičín, nebo Buková u Příbramě, autobus 11:17 z Dobříše).
Další etapa cesty nás povede přes Příbram, kde je opět možnost noclehu, část poutníků bude nocovat mezi Příbramí a památníkem Vojna. Ti co, by nechtěli jít celou následující denní etapu, se mohou z Příbrami svézt kousek cesty vlakem a připojit se dopoledne, kolem 10:30 v obci Tochovice (9:49 z Příbrami).
Na poslední nocleh dojdou poutníci nocující pod širákem k obci Bělčice, ostatní přejedou vlakem z obce Hudčic (16:21, 18:21) do Blatné a přenocují tam.
Další den se pak setkáme v Sedlici a společně dojdeme do Radomyšle, odkud se pak všichni společně vrátíme do Prahy (vlakem do Příbrami, odjezd 16:37 z Radomyšle, z Příbrami pak autobusem, na Smíchovském nádraží budeme 19:18).

Pokud se rozhodnete přidat se k našemu duchovnímu – prvnímu unitářskému – procesí (i kdyby jen na nějakou část cesty), přihlaste se prosím co nejdříve u tajemnice (viz kontakty výše), abyste spolu doladili všechny podrobnosti, včetně noclehů a stravování. Děkujeme!
Těšíme se, že půjdete s námi!


 

 Obec širšího společenství českých unitářů a Unitářská akademie

pořádají dětský unitářský letní pobyt
TÁBOR ŠAMANŮ

pro děti a mládež(3–15 let, do 5 let s doprovodem)
kdy: 10.–21. července 2022
Kde: Domaslav, fara; 8 km od Konstantinových Lázní

Téma a zaměření:
Cílem je přirozená podpora dětské spirituality a rozvíjení vztahů k prostředí, v němž žijeme, i k lidem kolem nás. Ústředním motivem pobytu je putování za moudrostí šamanů, což pro nás bude znamenat zejména důkladnější poznávání přírody, také zdokonalování sebe sama, svých schopností a dovedností. Budeme pracovat s rostlinami, hlínou a dalšími přírodními materiály, vyzkoušíme si rovněž některé staré uměleckořemeslné techniky, například tepání či smalt. Čeká nás také celotáborová hra.
 
Cena (včetně stravy):
280 Kč za osobu a den pro členy NSČU, 400 Kč pro nečleny (cena je stejná i pro doprovod dítěte).

Přihlásit se můžete již nyní!
Zašlete prosím e-mail na adresu garantky projektu Kristýny Ledererové Kolajové:
(kristyna-ledererova@unitaria.cz)
V němž uveďte jméno a věk přihlašovaných dětí (i dospělých), bydliště, případně unitářskou obec a kontakt na zákonného zástupce u účastníků mladších než 15 let. Garantku prosím kontaktujte i v případě zájmu o jakékoli podrobnější informace.

 

© 2005 - 2016 NSČU