české

Světlo
Kéž na zemi hoří jen prospěšné, dobré a užitečné ohně,
Kéž živým tvorům není plamen zdrojem zkázy, ale přítelem,
Kéž nám jeho světlo připomíná cestu míru a moudrosti.

Nechť tento kalich
Nechť tento kalich, který zde společně zapalujeme, prostoupí a osvítí toto místo, a ukáže našemu srdci správný směr, kterým se ubírat, směr na který v nadcházejícím týdnu nezapomeneme.
Nechť jeho paprsky světla osvítí hloubky naší duše, zažehnou novou moudrost a zrodí v nás nové projekty, které představují světlo povinnosti a pochopení a nádheru spravedlnosti a pravdy, a přinesou nám mír.


Naděje, úcta a láska
Naděje, úcta a láska — tři důležité poklady duchovního života.
Nechť jsou vždy v našich srdcích, nechť je vždy štědře rozdáváme kolem.
Světlo tohoto plamene je také jejich symbolem,
neboť naděje, úcta a láska jsou základními kameny svobodné duchovní cesty.
 

Jedno místo, mnoho cest
Jedno místo, mnoho cest.  Mnoho cest, jeden cíl.
To je naše motto, to je náš ideál, princip našeho bratrství.
Zapalme kalich jako symbol jednoty v různosti.
 

Světlo plamene
Zapalujeme tento kalich, aby v nás posílil světlo, které nás doprovází po našich cestách.  Byť cesty byly i nejrůznější, přece ten plamen je nám průvodcem společným.
 

Nechť hoří tento plamen

Nechť hoří tento plamen a připomíná nám, že každý z nás může světu přinášet dobro a lásku, že každý z nás může být světu požehnáním. 
 

Hluboký mír
Zapalujeme kalich, aby mír do nás vstoupil.
Hluboký mír mořských vln nechť tě provází,
Hluboký mír modré oblohy nechť tě provází,
Hluboký mír tichého lesa nechť tě provází,
Hluboký mír zářících hvězd nechť tě provází,
Hluboký mír nekonečného klidu nechť tě provází.
Pohleďme jen do tohoto plamene, aby hluboký mír do nás vstoupil.

 

© 2005 - 2016 NSČU