pohřby

V dnešní době patří obřad rozloučení se zesnulým na pomezí pozornosti pozůstalých. Mnoho lidí se vyhýbá smutečnímu obřadu z finančních i jiných důvodů – a je to škoda, protože rozloučit se s blízkým člověkem, to byl od úsvitu lidských dějin jeden z nejdůležitějších rituálů.

Unitářská tradice si váží minulosti, ze které čerpá moudrost poučení, a proto dbá i na důstojné rozloučení s těmi, kteří náš svět opustili. Na to je také zaměřená služba našich duchovních, kteří podle potřeby pozůstalých mohou vykonat obřad doslova kdekoliv, a případně i v krematoriu nebo na hřbitově.

Duchovní může vykonat i obřad vzpomínkový, který se nekoná vzápětí po úmrtí blízkého člověka, ale kdykoliv v pozdější době.  Obřad pak může být tvůrčí a netradiční, a může věnovat větší pozornost osobitosti zesnulého, jakož i dát možnost jeho rodině a přátelům vyjádřit své myšlenky a vzpomínky na něj. Vzpomínkový obřad se může konat na libovolném místě, ať v domácnosti, v přírodě, nebo v prostorách unitářské obce.

Při přípravě obřadu bude duchovní věnovat maximální pozornost myšlenkám a pocitům pozůstalých, jakož i osobitosti zesnulého. Před, během i po obřadu duchovní nezdůrazňuje nežádané dogmatické koncepty týkající se života a smrti, nýbrž snaží se být částí uzdravujícího procesu pro rodinu a přátele.

 

© 2005 - 2016 NSČU