významná data

325 - Nicejský koncil přijal Nicejské krédo obsahující trojiční dogma.

1511, 29. září - Narodil se Miguel Servet, nejznámější odpůrce trinitářství v 16. století.

1520 (cca) - Narodil se Francis Dávid, klíčová postava transylvánského unitářství.

1527 - Martin Cellarius vydává O práci boží, první dílo vyslovující nesouhlas s trojičním dogmatem.

1531 - Miguel Servet vydává O chybách Trojice; tato kniha se stala klíčovou prací pro pozdější unitářské skupiny.

1539 - Narodil se Faustus Socinus, vůdce polských sociniánů.

1549 - Antitrinitářství se objevuje v Polsku.

1550 - V Londýně je založena "Církev cizinců".

1568 - V Transylvánii je vyhlášen toleranční patent, první v dějinách .

1570 - V Transylvánii vychází první unitářský zpěvník (kopie se nedochovala).

1579, 15. listopadu - Francis Dávid zemřel ve vězení, odsouzen jako heretik.

1585 - Založení Rakowského tisku, první oficiální unitářský knihtisk.

1600 - První oficiální použití výrazu unitářský jako označení víry a vyznání.

1615 - Narodil se John Biddle, zakladatel anglického unitářství.

1684 - Joseph Gall má propíchnutý jazyk za výrok že všichni lidé dojdou spásy.

1703 - Thomas Emlyn je uvězněn v Dublinu pro myšlenky nesouhlasné s trojiční vírou.

1733, 13. března - Narodil se Joseph Priestley, jeden z největších vědců své doby,

           objevitel kyslíku a zakladatel anglického a amerického unitářského hnutí.

1759 - James Relly vydává v Londýně teologické zpracování tématu univerzální spásy.

1774 - V Londýně je otevřena Essex Street Chapel, která vyznačila počátek organizovaného unitářství v Anglii.

1787 - Obec King's Chapel v Bostonu se stala první nezávislou obcí na americkém kontinentu s unitářskou vírou.

1819, 5. května - William Ellery Channing přednesl své "Baltimorské kázání", které se stalo odrazovým můstkem

          k ucelení unitářství na americkém kontinentu.

1821 - Angličtí a transylvánští unitáři se o sobě navzájem dozvídají.

1825 - Založení organizace britského unitářství pod názvem "British and Foreign Unitarian Association".

1832 - První schůzka unitářů v Montrealu v Kanadě.

1865 - Založení Svobodného náboženského svazu na americkém kontinentu.

1870, 3. června - Narodil se N. F. Čapek, Radomyšl.

1900, 25. května - Založení Mezinárodního svazu pro náboženskou svobodu (IARF).

1922, 9. dubna - Oficiální založení organizovaného českého unitářství utvořením prozatímní organizace

          zvané “Pražská obec Svobodného bratrství”.

1923, 13. ledna - Ustavující schůze Společnosti Svobodného bratrství.

1930, 30. června - NSČU uznána státem.

1930, 2. října - Ustavující sněm NSČSU.

1932, 5. července - Slavnostní otevření domu v Anenské ulici a prostorů divadla proslovem N. F. Čapka,

          za účasti zahraničních hostů.

1941, 28. března - Zatčení N. F. Čapka gestapem.

1942,  30. října - Zemřel N. F. Čapek.

1943 - Americká Unitářská pomocná služba začíná organizovat pomoc zemím devastovaným válkou.

1947, 15. února - Odevzdání dětského domova Hany Benešové v Olešovicích,

          vybudovaného s pomocí Unitářské pomocné služby.

1995, 25. března - Založení Mezinárodní rady unitářů a univerzalistů (ICUU).

 

© 2005 - 2016 NSČU