Ve jménu tvůrčí síly

Oslavy 150. výročí narození N. F. Čapka
a Štafeta světla
 

Aktuálně ze Štafety světla:
 
Čtvrté předání

Čtvrtou předávku štafety mezi sebou provedly Obec širšího společenství a Obec unitářů v Teplicích. Obce k tomu vybraly poměrně nezvyklou a v českém unitářství dost vzácnou příležitost: Obě společně totiž navzdory zrušení grantového řízení NSČU realizovaly původně podpořený grantový projekt unitářského dětského čtrnáctidenního pobytu Putování za duhou. V rámci tohoto pobytu, na jehož přípravě i vedení se podíleli jak laičtí členové, tak ordinovaní duchovní obou obcí, děti pečetily společnou úmluvu, kterou během tábora připravily. Zástupci obou obcí se tedy dohodli, že tyto dvě akce spojí, a tak ve středu 22. července v podvečer, na posvátném místě tábora ve Starém Mlýnci u Litoměřic, za účasti dětí i některých dospělých členů OŠS a OUT přečetl Vlastík Krejčí unitářský slib ze Štafety světla a potom Kristýna Ledererová za dětské společenství onu dětmi připravenou úmluvu, a následně všichni účastníci této slavnostní chvíle oba dokumenty stvrdili svými pečetěmi. Děti si svá pečetidla vlastnoručně vyrobily v první polovině tábora, pro pečetění slibu je dodala NSČU.

 
 
Třetí předání
Třetí předávku štafety - mezi plzeňskou obcí a širším společenstvím provedli vlastnoručně oba duchovní: Luděk Pivoňka a Petr Samojský 9. července v sídle plzeňských unitářů. Zrychlujeme tempo!
 
 
Druhé předání
Ke druhé předávce došlo v rámci Květinové slavnosti plzeňských unitářů. Štafetu do Plzně přivezli zástupci brněnské obce v čele se svým předsedou Pavlem Sedlákem a společně s plzeňskými unitáři přidali druhou šňůrku s pečetěmi pod dokument s textem původního slibu, jenž skládali v roce 1922 všichni účastníci ustavující schůze Svobodného bratrství, obohaceného o náš současný příspěvek.
 
 
Zahájení štafety a první předání
V neděli 14. června pak došlo ke slavnostnímu otevření sálů NSČU po rok trvající rekonstrukci, k předání originálu kaligrafie Česká květinová abeceda z rukou výtvarnice a unitářky Susan Loy zástupcům vedení NSČU a také k obřadnému zahájeni Štafety světla, která bude nyní půl roku putovat po našich obcích, aby se navrátila zpět do ústředí NSČU při letošní prosincové slavnosti Sdílení světla.
 
 
Oslavy výročí narození Norberta Fabiana Čapka
Hlavní část oslav výročí 150 let od narození N. F. Čapka proběhla v týdnu od 8. června. Program byl tematicky rozdělen do čtyř dní, v nichž jsme se postupně věnovali:
- duchovnímu klimatu doby, v níž Norbert Fabian Čapek vyrůstal,
- jeho životu,
- jeho dílu,
- fenoménu Květinové slavnosti a zahájení štafety světla.
Každý den jsme pořádali on-line veřejnou debatu s hosty, kteří dané téma představili a zaměřili se na některá jeho specifika. Debaty byly moderované a účastníci mohli během nich klást otázky formou chatu.
 
Kromě toho byly každý den premiérově zveřejněny pro tuto příležitost natočené či z archivu publikované videkodokumenty, audiozáznamy, videoklipy k Čapkovým písním a osobní vzpomínky lidí, kteří Čapka znali a spolupracovali s ním.
Většinu těchto dokumentů lze shlédnout i po ukončení slavností z YouTube kanálu Unitářské akademie, nebo přímým prolinkem z této stránky:

 

Videodokument Norbert Fabian Čapek: léta v Brně

(Do Brna se Čapek přestěhoval v lednu 1899 ze saské Dolní Planice, kde působil po své ordinaci pět let jako baptistický duchovní. Strávil zde pak téměř patnáct let života, během jichž postupně dospíval ke stále svobodomyslnějšímu pojetí víry a mimo jiné se poprvé dozvěděl o unitářství, které ho velmi oslovilo.)


 

Videodokument Norbert Fabian Čapek: Poslední léta života

(Druhá světová válka zásadně poznamenala celou následnou historii českého unitářství. Byla to velmi těžká léta pro naše společenství a tím více pro jeho vůdce. Čapek počátkem války oslavil své sedmdesáté narozeniny. Byť byl již na sklonku své životné pouti, dokázal se neohroženě postavit proti násilnostem páchaných nacisty v okupované vlasti a toto rozhodnutí zaplatil svým životem. Ne však nadarmo. Jeho příklad a osobní statečnost byla mnohým klíčovou posilou, aby dokázali přežít.)

 

 

Videodokument Domy pražské Unitarie (1924-2020)

(Pouhý den po čapkovském výročí uplynulo v roce 2020 devadesát šest let od okamžiku, kdy Čapek podepsal za Svobodné bratrství kupní smlouvu na dva pražské domy, v Karlově ulici 8 a Anenské 5. Od té doby jsou tyto nemovitosti domovem českých unitářů a konečně se jim také dostává z naší strany náležité péče. V roce 2015 jsme začali s jejich celkovou obnovou. Nyní jsme dokončili jednu ze zásadních etap – rekonstrukci shromažďovacích sálů a celého technického zázemí. Trvala více než rok a stála přes dvacet milionů, přičemž téměř tři čtvrtiny této částky se nám podařilo získat v rámci evropských dotačních programů. U příležitosti výročí Čapkova narození tak obnovujeme plnohodnotný provoz těchto prostor, a to s vědomím, že jsou po sto letech od posledních úprav v pořádku.)
 

Videodokument Květinová spojení

(Rozhovor s americkou a nyní pražskou výtvarnicí a unitářkou Susan Loy o jejích kaligrafických obrazech vycházejících ze sepětí člověka s přírodou a z textů amerických transcendentalistů. Odkaz Květinové slavnosti a dílo N. F. Čapka zaujalo Susan natolik, že že se svým manželem před dvěma lety přestěhovala do Prahy, kde vytvořila jednu výpravnou kaligrafii právě na motivy Květinové slavnosti. Originál obrazu se rozhodla věnovat ústředí NSČU. K slavnostnímu předání dojde v neděli 14. června v rámci probíhajících čapkovských oslav.)
 
 
Susan navíc souhlasila se zhotovením profesionálních reprodukcí, a tak si i vy nyní můžete za cenu 400 Kč pořídit jednu ze signovaných a číslovaných reprodukcí!
 

 
Autentický zvukový záznam Čapkovy promluvy (30. léta 20. století)


 

Videoklip k Čapkově písni Proč státi na cestě

Slova i hudba N. F. Čapek, 1932; píseň nahrály v dubnu 1951 za varhanního doprovodu unitářského sbormistra M. Esopa tři sbory: sbor Pražské unitářské obce, sbor Československé církve husitské z pražského Smíchova a sbor Foester.)

 

Videoklip k Čapkově písni Mně stojí za to žít

(Slova k této písni jsou posledním dochovaným tvůrčím počinem N. F. Čapka. Napsal je roku 1942, v závěru svého života předtím než zahynul v koncentračním táboře. V současné době k nim hudbu dopsal jeden z českých unitářských duchovních. Píseň byla nahrána v rámci duchovního shromáždění Pražské obce unitářů.)

 

Vybrané pasáže ze vzpomínek lidí, kteří Čapka osobně znali

    (Stáhnout.)    (Otevřít.)

 

Nahlédnutí k našim kolegům a přátelům v zahraničí

Květinová slavnost slavená unitáři v Kentu ve Velké Británii (Kent Unitarians)
7. 6. 2020 během vynucené izolace v důsledku epidemie koronaviru. (videoshromáždění vede Rev. Daniel Costley, duchovní unitářských sborů v Chathamu, Doveru, Maidstone,Sevenoaks a Tenterden. (Video je v angličtině, sdílíme je se svolením autora, mimo jiné lektora naší Unitářské akademie. U příležitosti 150. výročí Čapkova narození je v něm mnoho odkazů na jeho osobnost a dílo.)
 

 

© 2005 - 2016 NSČU