Wright, Frank Lloyd

(8. 6. 1867 – 9. 4. 1959)
Otec F. L. Wrighta byl nadaný hudebník a působil jako baptistický kazatel. Později se však připojil k víře své ženy Anny. Ta byla učitelkou a pocházela z významného unitářského rodu Lloyd Jonesů, z nichž se asi nejvýrazněji do dějin zapsal její bratr Jenkin Lloyd Jones, duchovní a reformátor amerického unitářství a jeho šiřitel na západě země. F. L. Wright měl ještě dvě mladší sestry. Manželství jeho rodičů ovšem nebylo šťastné. Když bylo Frankovi čtrnáct let, začali žít odděleně a později došlo i na rozvod. Poté se Wright se svým otcem údajně již nikdy nesetkal, žil od té doby s matkou ve Spring Green ve Wisconsinu, odkud ona pocházela.
Začal studovat střední školu v Madisonu, ale pravděpodobně ji nedokončil. Již v této době začal pracovat, aby matce finančně pomohl. Roku 1886 byl přesto přijat na obor stavitelství místní univerzity jako zvláštní student, ovšem po dvou semestrech ze školy odešel (později, v roce 1955, zde získal čestný doktorát výtvarných umění). Poté odjel mladý F. L. Wright do Chicaga, které právě zažívalo obrovský stavební boom, a nechal se zde zaměstnat jako kreslič – nejprve v architektonické firmě Silsbee a od roku 1888 pak v ateliéru Adler and Sullivan.
O rok později se oženil s Catherine Lee Clark Tobinovou, dcerou bohatého obchodníka. Sňatek Wrightovi společensky dost pomohl – díky kontaktům své manželky získal významné klienty, pro něž mohl pracovat jako architekt. V roce 1893 však Wrightův zaměstnavatel Sullivan přišel na to, že jeho zaměstnanec navrhuje budovy pro soukromé zákazníky, což bylo v rozporu s jeho zaměstnaneckou smlouvou, a z firmy ho propustil. Wright si pak založil v Oak Parku v Chicagu svůj první samostatný ateliér. Pro jeho tehdejší tvorbu byly typické takzvané Prairie Houses, nazvané podle krajiny kolem Chicaga. Tyto domy byly nízké, měly jasné a jednoduché linie, střechy s velmi malým sklonem, terasy a maximálně otevřené vnitřní prostory. Pro jejich stavbu Wrihgt často navrhoval použití přírodních neopracovaných materiálů.
V roce 1905 Wright poprvé navštívil Japonsko, jehož uměním, kulturou a architekturou byl rovněž výrazně ovlivněn. (Později zde také projektoval; byl například autorem známého hotelu Imperial v Tokiu, jenž svému tvůrci získal prestiž hned dvakrát – poprvé při postavení, podruhé, když roku 1923 jako jedna z mála tokijských budov přečkal silné zemětřesení.)
F. L. Wright vedl na svou dobu dost výstřední soukromý život. Ačkoli se svou ženou měl šest dětí, v roce 1903 si našel milenku – vzdělanou a atraktivní ženu, ovšem vdanou. Aniž by se jeden z nich rozvedl, utekli spolu roku 1909 z USA do Berlína. Wright zde mimo jiné vydal dvě svá portfolia, která ovlivnila mnohé architekty a získala mu mezinárodní uznání. Po téměř roce se pár vrátil do USA. Wrightova matka tehdy koupila svému synovi pozemky ve Spring Green ve Wisconsinu, na nichž začal budovat nový domov podle svých představ. Nazval jej jménem bájného velšského hrdiny – Taliesin. Bohužel záhy jej postihla neuvěřitelná tragédie: roku 1914 zde nově najatý sluha zavraždil sedm lidí včetně Wrightovy partnerky a jejích dětí a Taliesin vypálil. F. L. Wright toto místo přesto neopustil a Taliesin obnovil – ještě dvakrát.
V roce 1922 Wrightova manželka Kitty konečně souhlasila s rozvodem. Wright se pak znovu oženil v listopadu 1923 s Maude (Miriam) Noelovou. Jejich manželství však nevydrželo ani rok. Další osudovou ženou se Wrightovi stala o třicet tři let mladší tanečnice Černohorka Olga (Olgivanna) Lazovič Hinzenburgová, s níž se potkal roku 1924. Vzali se 1928. O rok později stihla Wrightův milovaný Taliesin druhá pohroma – vada na elektroinstalaci způsobila další požár, při němž mimo jiné vzala za své Wrihgtova cenná sbírka japonských tisků. Wright však budování svého domova nevzdal a přestavěl jej ještě jednou.
V letech 1935–1939 Wright navrhl jednu ze svých nejslavnějších staveb – Fallingwater v Pensylvánii. Tento dům byl postaven podle jeho ideálu přiblížit člověka co nejvíce přírodě, a tak domem dokonce protéká potok s malým vodopádem. Mezi lety 1943–1959 pak pracoval na svém dalším proslulém díle – budově Muzea Solomona R. Guggenheima v New Yorku, jejíž tvar podobný polokulovité ulitě zná asi každý.
Wright během svého života projektoval dvě ceněné a unikátní stavby také pro americké unitáře univerzalisty: První z nich byl mezi lety 1905–1909 stavěný chrám Unity Temple v Oak Parku v Illinois pro místní unitářsko-univerzalistickou kongregaci, a druhou roku 1946 navržený a 1949 dokončený Meeting House pro první unitářský sbor v Madisonu (stojí na předměstí zvaném Shoreswood Hills) ve státě Wisconsin. Tento objekt je dodnes uznáván jako jeden z nejvíce inovativních příkladů moderní sakrální architektury.
F. L. Wright měl mnoho přímých žáků a následovníků. Roku 1932 založil školu Taliesin Fellowship, jíž prošlo mnoho slavných umělců. Škola fungovala až do roku 1985, kdy zemřela Wrightova třetí manželka. F. L. Wright zesnul 9. dubna 1959 v Phoenixu v Arizoně, bylo mu devadesát jedna let.

 

© 2005 - 2016 NSČU