Ve jménu tvůrčí síly

Týdenní oslavy 150. výročí narození N. F. Čapka a dokončení rekonstrukce sálů pražské Unitarie pořádáme on-line!
 
Plánované oslavy sto padesáti let od narození Norberta Fabiana Čapka, zakladatele českého unitářství, a zároveň opětovného zahájení provozu sálů NSČU po jejich celkové rekonstrukci budete moci sledovat na internetu.
 
Vzhledem k tomu, že naše společnost nechce nikoho vystavovat ani hypotetickému riziku nákazy koronavirem, ani složitému rozhodování, zda upřednostnit preventivní ochranu svého zdraví nebo osobní účast na významné celounitářské akci, organizujeme oslavy tak, aby je všichni zájemci mohli sledovat zcela bezpečně v soukromí na svých telefonech či počítačích, případně ti, kteří takovou možnost nemají, pak budou mít možnost sledovat program v malých skupinkách společně ve shromažďovacích prostorách svých obcí.
 
Program bude rozložen do kratších bloků a vysílán v průběhu celého jednoho týdne od pondělí 8. června do neděle 14. června vždy v podvečer. Připravujeme dva pořady na každý den: první, kratší od 18:00 a po přestávce pak hlavní, cca hodinový pořad od 19:00. Předem zveřejníme podrobný seznam anotací a prolinků všech vysílání i pořadů, k nimž se budete moci jednoduše připojit interaktivně, stejným způsobem jako v tomto čase k debatám po vašich virtuálních shromážděních.
 
Těšit se již nyní můžete na videodokumenty a debaty věnované duchovnímu i společenskému klimatu doby, v níž Čapek postupně dozrával k rozhodnutí založit Svobodné bratrství, na méně známé zajímavosti z jeho života, představení rozmanitých poloh jeho díla, pořady věnované Květinové slavnosti u nás i ve světě a přirozeně také na aktivní spoluúčast všech našich duchovních na pořadech.
 
Podrobný rozpis programu a přímé prolinky na jednotlivé pořady zde budou doplňovány postupně, od počátku června 2020.
 
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:
PO 8. 6.
18:30–18:45 – Slavnostní zahájení ordinovanými duchovními NSČU
19:00–20:00 – Evropa 1870–1920: Duchovní klima doby, v níž Čapek dorůstal a působil (s religionistkou Ruth Weiniger)
 
ÚT 9. 6.
18:00–18:30 Jarmila Plotěná: zapálení kalicha a meditace, dva krátké videodokumenty o vybraných etapách života NFČ: Léta v Brně a Poslední léta života
19:00–20:00 – některé málo známé okamžiky Čapkova života
 
ST 10. 6.
18:00–18:30 Luděk Pivoňka: zapálení kalicha a meditace, Osobní vzpomínky na NFČ (z archivu NSČU, doplněno záznamem Čapkova hlasu)
19:00–20:00 – Osobnost a tvůrčí síla v náboženství / o moderním vůdcovství před sto lety a nyní
 
ČT 11. 6.
18:00–18:30 Sofia Pavala: zapálení kalicha a meditace, záznam amatérského divadelního představení Norbert Fabian Čapek v Dachau (napsal Hvězdoň Kafka)
19:00–20:00 – Unitaria - 96 let historie našeho domova (pořad věnovaný domům Svobodného bratrství a později NSČU v Praze od zakoupení po současnou, právě dokončenou rekonstrukci našich sálů)
 
PÁ 12. 6.
18:00 –18:30 Vlastimil Krejčí: zapálení kalicha a meditace, videoklipy ke dvěma Čapkovým písním (Proč státi na cestě na původní poválečné nahrávce a nově zpracovaná Mně stojí za to žít)
19:00–20:00 – komponovaný moderovaný pořad k Čapkově dílu (písně, knihy, kazatelská činnost, působení v oblasti psychologie, organizační práce)
 
SO 13. 6.
18:00–18:30 Mark Shiels: zapálení kalicha a meditace, videodokument o kaligrafičce a unitářce Susan Loy (s českými titulky) – o její práci, unitářství, a inspiraci N. F. Čapkem a Květinovou slavností
19:00-20:00 – O květinové slavnosti v průběhu času u nás i ve světě
 
NE 14. 6
10.30-12.00 – naživo vysílaná Květinová slavnost POU Vedle sebe stojíme, její součástí bude první předání štafety světla mezi zástupci historicky první a druhé z českých unitářských obcí, POU a OUB

 

© 2005 - 2016 NSČU