Interantional Unitarian Church of Prague

 
SETKÁNÍ EUU
V DUBNU V PRAZE
JE Z DŮVODU UZAVŘENÍ HRANIC A VYHLÁŠENÍ STAVU NOUZE ZRUŠENO
 
 

 
 
Česká unitářská obec The International Unitarian Church of Prague pořádá
akci
VŠICHNI JSME JEDINEČNÍ - MALÍŘSKÉ PLÁTNO PRO CHARITU
Více informací o celém projektu a návod, jak se můžete aktivně zúčastnit, najdete na níže, případně můžete navštívit samostatnou webovou stránku projektu.
Přihlášku si lze stáhnout zaké zde.
 
 
 
 


Česká unitářská obec The International Unitarian Church of Prague pořádá
v sobotu 15. září 2018
konferenci s mezinárodní účastí

EKOLOGIE A SPIRITUALITA – VIZE PRO UNITÁŘE 21. STOLETÍ

koná se od 10:00 dopoledne v Čapkově sále pražské Unitarie

Jednacím jazykem bude angličtina, ovšem celá akce bude simultánně tlumočena do českého jazyka.
Hlavními přednášejícími jsou dvě unitářské duchovní – Dr. Nicole Kirková z Meadville Lombard Theological School v Chicagu s příspěvkem nazvaným  Ekologie s úctou – zrod ekologického povědomí v unitářské a univerzalistické tradici (Reverential Ecology – The Birth of Green Consciousness Within the Unitarian and Unitarian Universalist Tradition) a Rev. Lara Fuchsová-Holmová, jež se bude věnovat tématu Spirituální ekologie – naše živá víra ve světě (Spiritual Ecology – Our Faith Alive in the World) – a dále psycholog dr. Jiří Motl, který svůj příspěvek nazval Žít v harmonii s přírodou – cesta k duševnímu zdraví a životní pohodě (Living in Harmony with Nature – A Path to Mental Health and Wellbeing).

Pro členy NSČU je účast na konferenci zdarma a všichni jsou předem vítáni!


Registrace je možná do 18. srpna 2018, stačí zaslat své jméno, v případě unitářů také jméno domovské obce na e-mailovou adresu simon@pragueunitarians.com.

Více informací o konferenci je možné najít na webové stránce: www.pragueunitarians.com/ecospiritual.html.

 

© 2005 - 2016 NSČU