aktuality

Ohlédnutí za slavností Sdílení světla
Tahle událost se v sobotu 10. prosince 2016 v Unitarii konala premiérově. Chtěli jsme, aby její smysl a cíl byly chápány ve dvou rovinách: aktuální, ale zároveň i obecné, která by dovolila (budeme-li teď poněkud neskromní) založit novou tradici výročního setkávání v českém unitářství.
V aktuální rovině měla být slavnost Sdílení světla příležitostí přerozdělit první výtěžek nově založeného charitativního fondu – říkejme mu pro budoucnost klidně fond Sdílení světla – připomenout významná členská i duchovenská jubilea a poděkovat všem obcím, a zejména pak jejich vedení, za celoroční práci. To se myslím povedlo. Zvláště při předávání závěrečných ocenění předsedům obcí či jejich zástupcům bylo vidět mnoho nepředstíraného překvapení, radosti i dojetí, což zase samozřejmě způsobilo velkou radost nám, organizátorům, protože i pro tento jediný moment bychom mohli novou slavnost považovat za vydařenou.
Ovšem chtěli jsme ještě něco navíc: Vyzdvihnout a připomenout napříč obcemi, že naše členství v NSČU je pro nás vlastně důležitá a cenná záležitost, že si vážíme možnosti být spolu. Všichni víme, že být platným členem duchovního společenství vyžaduje mnohem víc práce na sobě samém, než pokud člověk jde svou duchovní cestou pouze individuálně a nenaráží na nesouhlas, rozdílnost názorů, povah i úhlů pohledu, ale zároveň všichni jistě vnímáme také to, že společenství druhých nám oplátkou nabízí možnost vzájemné podpory, posily, pocitu sounáležitosti i hrdosti, které nejsou v našem každodenním bytí samozřejmostí. To měl být přesah, který jsme za organizátory chtěli do slavnosti vložit: Aby byla oslavou unitářství jako takového, oslavou idejí čapkovského svobodného bratrství.
Zda se nám to povedlo, zda i tato rovina slavnosti členy oslovila – to nelze říci dnes. Ukážou to až další roky. Ale pevně věřím alespoň tomu, že oněch padesát pět členů, kterým stálo za to přijít, si naše sváteční odpoledne užilo a že jim v Unitarii bylo tak příjemně jako mně.
 
(Promluvu V. Krejčího na téma Světlo, která zazněla u příležitosti této slavnosti, najdete zde.)
Za organizátory: KLK
 
 
 
 

 

Nová kniha nakladatelství Unitaria
Dne 20. listopadu bude v pražské Unitarii po shromáždění pokřtěna dlouho očekávaná kniha Jarmily Plotěné

K počátkům svobodomyslné víry. Příběh Jana Kalence

Autorka bude osobně přítomna a jistě knihu zájemcům ráda podepíše a zodpoví případné dotazy.
V knize věnované nožíři a laickému duchovnímu vůdci J. Kalencovi, který stál v čele tzv. Malé stránky, tedy radikálního křídla Jednoty bratrské, zaplňuje jedno z bílých míst raných unitářských dějin v našich zemích.
 
 

Sharpovi - unitářští manželé z USA, kteří za 2. světové války pomáhali v nacisty okupované Evropě

Dne 9. září 2016 měl v Americe preiméru dokumentární film nazvaný Defying the Nazis, věnovaný životním osudům Waitstilla a Marthy Sharpových, unitářů z Massachusetts, kteří v roce 1939 odjeli na nebezpečnou misi do nacisty okupovaného Československa, aby zde pomáhali organizovat ilegální emigrace ohrožených osob. Podobně později působili i na jihu Francie a celkem se jim podařilo takto zachránit více než stovku lidí. Režisérem filmu je Ken Burns, známý a oceňovaný dokumentarista, s předlohou scénáře pak pomáhal vnuk manželů Sharpových, unitář Artemis Joukowski. Premiéra filmu byla v Americe velmi očekávanou událostí, o čemž svědčí například i to, že postavu Waitstilla Sharpa v něm namluvil Tom Hanks.

Artemis Joukowski navíc o svých prarodičích napsal biobrafickou knihu, jež nese stejný název jako film, a na trh byla uvedena 20. září. Její překlad do českého jazyka připravuje naše nakladatelství Unitaria, práva k vysílání filmu koupila ČT, ale jeho českého vysílání se nedočkáme dříve než za rok.

Článek o misi Sharpových publikoval časopis Týden, č. 40, 2016 z 26. září 2016, v následujícím čísle stejného týdeníku (z 3. 10. 2016) je pak otištěn rozhovor s Artemisem Joukowským. Kontakty zprostředovalo a na textech spolupracovalo i ústředí NSČU.


Liberecká obec unitářů vás zve na výstavuNa přelomu května a června bylo vydáno nové číslo Tvůrčího života (2016/3).
 
Hlavními tématy jsou tentokrát:
Síla víry
Zvířata a rostliny v lidské spiritualitě
Dále se dočtete například o návštěvě transylvánských unitářů v Praze nebo o prvním roce existence Liberecké obce unitářů.

Dne 20. 5. 2016 byla na ustavujícím valném shromáždění založena nová obec:
 
Obec unitářů v Ostravě

Do prvního místního správního sboru byli zvoleni: Jaroslav Grossmann, Dagmar Juchelková, Milena Mičková, Libor Mikš (místopředseda), Jaroslav Vlček (předseda).
Laickým duchovním obce byl Ústředním správním sborem schválen Libor Mikš.
Gratulujeme!
 

WORKSHOP
PRÁCE S UNITÁŘSKOU MLÁDEŽÍ
Ve dnech 31. dubna a 1. května uspořádala NSČU pro zájemce z obcí víkendový workshop pro práci s mládeží pod vedením lektorů z Velké Británie Johna Harleyho a Liz Hillsové.
Zúčastnilo se jej celkem jedenáct členů NSČU (ne všichni jej absolvovali celý).
 
Workshop byl zaměřený na několik základních oblastí:
- nábor nových členů z řad mládeže,
- příprava a vedení jednotlivých programů,
- bezpečnost práce s mládeží.
 
Druhý den workshopu byl pak věnován praktickému zkoušení osvojených vědomostí.
 

Náboženská společnost českých unitářů
srdečně zve všechny své členy, příznivce i širokou veřejnost na
 
CHARITATIVNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
EVY PILAROVÉ
A JEJÍCH HOSTŮ
 
Koncert se bude konat ve čtvrtek 3. prosince 2015
od 18:00
v Čapkově sále pražské Unitarie
Anenská 5, Praha 1.
 
 
Vstupné je dobrovolné a bude celé předáno jako dar spolku Zdraví-život na podporu dárcovství krve a kostní dřeně.
Vstupenky je třeba rezervovat předem na e-mailu unitaria@unitaria.cz, kapacita sálu je omezená.

 

 
 
 

KONALO SE:

Náboženská společnost českých unitářů
srdečně zve všechny své členy, příznivce i širokou veřejnost na mimořádnou akci:

Ve dnech 30. října až 1. listopadu bude v Praze naším hostem významný americký liberální teolog, vysokoškolský profesor a také unitář PAUL RASOR.
Přijede u příležitosti křtu českého překladu své knihy
Víra bez jistoty. Liberální teologie v 21. století,
kterou právě vydáváme v nakladatelství Unitaria, a této slavnostní události bude osobně přítomen.

Křest se bude konat
v Čapkově sále pražské Unitarie
(Anenská 5, Praha 1)
v pátek 30. 10. 2015 od 18:00
a jeho součástí bude krátká přednáška P. Rasora,
dále možnost zúčastnit se besedy s ním,
zakoupit si knihu
a také si ji případně nechat autorem podepsat.
Knihu na premiérové cestě k českým čtenářům doprovodí vokální dámská skupina Yellow Sisters.
Paul Rasor také vystoupí na nedělním shromáždění Pražské obce unitářů,
kde nabídne zamyšlení nad rolí,
kterou hraje imaginace v lidském životě.
(Představ si; neděle 1. listopadu od 10:30, Čapkův sál, Anenská 5, Praha 1)
Všechny akce jsou otevřeny veřejnosti a hosté jsou velmi vítaní!

Ordinace duchovního Vlastimila Krejčího
V pondělí 15. června se v rámci pravidelného náboženského shromáždění v prostorách plzeňské Unitarie uskutečnila ordinace br. Vlastimila Krejčího na duchovního NSČU, kterou vykonal ústřední duchovní Luděk Pivoňka. Této významné události se  zúčastnila také předsedkyně ÚSS Kristýna Ledererová Kolajová,  předseda Obce unitářů v Teplicích Petr Jirgl, duchovní Pražské obce unitářů Petr Samojský, členové Obce unitářů v Plzni a další hosté.
Ústřední duchovní během své promluvy připomněl, na co by měl nový duchovní pamatovat při své službě druhým lidem. Na prvním místě by měl mít především rád své náboženství, které je dnes početně malé, přesto má ve svých idejích skryto mnoho dobrých možností. Je to dynamické náboženství s neustálou touhou po hledání pravdy. Tento proces nemá v unitářství žádnou předem stanovenou hranici, kterou by se unitáři měli bát překročit. Za druhé by unitářský duchovní měl být dobrým příkladem pro ostatní. Touha po sebepoznání a sebezdokonalování by měla být u unitářského duchovního samozřejmostí. V tomto snažení by měl být o kousek napřed před ostatními členy, aby se pro ně mohl stát přirozenou autoritou. Za třetí by měl unitářský duchovní vnímat bratry a sestry v náboženských obcích jako svoji duchovní rodinu. V tomto případě to není příbuzenství podle tělesných znaků, ale podle duchovního souladu. Je to neviditelné spojení, které někdy může být trvanlivější než to biologické.
Po tomto krátkém zamyšlení předal ústřední duchovní br. Krejčímu ordinační listinu se jmenováním do nové funkce. Poté se ujal slova bratr Krejčí a přednesl svoji první promluvu již jako ordinovaný duchovní, a to na téma Identita. Zdůraznil v ní, že unitářská tradice se nesmí stát neměnným dogmatem, které by bránilo dalšímu rozvoji českého unitářství. To, co by mělo být opravdu důležité, by měly být hodnoty a cíle liberálního náboženství. Po skončení náboženského shromáždění se účastníci sešli ještě k malému pohoštění a přátelským rozhovorům.
 
Novému duchovnímu přejeme hodně sil, tvůrčí energie a zdaru při vykonávání jeho poslání!
 

 

© 2005 - 2016 NSČU