komunitní centrum Unitaria

Projekt
ROZVOJ A POSÍLENÍ AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA UNITARIA

je spolufinancován Evropskou unií
 

Hlavním cílem projektu je rozvoj aktivit komunitního centra zaměřených na posilování místní sociální soudržnosti a sociálního začleňování s nadstavbou duchovního zázemí. 
Realizací projektu dojde ke stavebním úpravám a modernizaci technického vybavení prostoru komunitního centra Unitaria, konkrétně Hašplova a Čapkova sálu včetně všech prostor s nimi souvisejících a nově i ke zřízení bezbariérového vstupu do Čapkova sálu.
Komunitní centrum bude i nadále sloužit k aktivitám provozovaným a pořádaným Náboženskou společností českých unitářů, jako jsou tradiční duchovní shromáždění, pastorační činnost, Květinová slavnost či Sdílení světla. Zároveň však bude také v mnohem větším měřítku než dosud využíváno i pro programy se sociálním přesahem, například setkávání seniorů, projekty pro děti ze sociálně slabších rodin, LGBT+ komunitu, manželský klub Sezdanka a další.
Součástí projektu je nově navíc také kavárna, jež bude zřízená v prostorách současné chodby a šatny. Bude přístupná nejen členům NSČU, ale i veřejnosti. Rovněž její prostory budou sloužit k pořádání vzdělávacích i komunitních akcí, přednášek, komornějších hudebních vystoupení a podobně, které podpoří nejen duchovní, ale i kulturní a společenský rozvoj NSČU i dané lokality Prahy 1. Díky těmto aktivitám vznikne další styčný bod mezi NSČU a veřejností.
 
Celkovým výstupem projektu bude upravený a modernizovaný komunitní prostor se širokou nabídkou sociálně aktivizačních služeb a s důrazem na zapojení osob v nepříznivé sociální situaci: místo pro setkávání místních obyvatel, místo pro propojování organizací a občanských skupin za účelem rozvoje jedince, ale i obnovy komunitního života, který je důležitý pro fungování zdravé společnosti.

Náklady na celkovou rekonstrukci komunitního centra Unitaria činí cca 22 milionů Kč.
Evropská unie přispěla 14, 3 miliony Kč. Zbylých 7 milionů Kč si hradí NSČU ze svých zdrojů.
Zahájení stavebních prací proběhne 1. 7. 2019. Celkový konec rekonstrukce je plánovaný na srpen 2020. Hašplův sál by měl být ale k dispozici již v říjnu 2019.
 
Modernizací prostor komunitního centra se NSČU zároveň hlásí k odkazu svých předchůdců, kteří v Anenské ulici zbudovali na svou dobu velmi moderní multifunkční společenské a kulturní středisko již na přelomu 20. a 30. let 20. století, a navazuje tak na jejich práci. Rekonstrukce celého objektu probíhá kontinuálně již pátým rokem, a to s plným respektem k vysoké historické i architektonické hodnotě celého funkcionalistického komplexu a s ohledem na zachování co nejvyšší míry jeho autenticity.

Historický stav (rok 1930)

Současný stav
 
Plánované prostory kavárny, které budou zbudované ze současných prostor chodby a šatny

 

© 2005 - 2016 NSČU