aktuality ze světa

Mezinárodní asociace pro náboženskou svobodu (IARF) vydává tiskové prohlášení
 
Mezinárodní asociace pro náboženskou svobodu se v dubnu sešla na mezinárodním koncilu v Tokiu a vydala nové tiskové prohlášení, týkající se zejména vize, kam bude tato asociace v budoucnu směřovat.
 
Jedním ze stěžejních témat konference byla nutnost vést mladé lidi, kteří se stanou budoucími lídry, k zodpovědnosti a respektu k různým náboženským směrům a lidskosti obecně. Toho podle IARF lze nejlépe dosáhnout mezikulturní výměnou a vzděláváním mládeže v oblasti obhajování lidských práv
a míru.
Mezi další důležité body patřily témata jako ochrana Všeobecné deklarace práv a svobod,
aktivní pomoc náboženským menšinám a udržení a posilování stávajících vztahů se členy asociace
a zároveň vytvoření nových vztahů s dalšími organizacemi, které sdílí společné myšlenky. V neposlední řadě se jednalo o špatné finanční situaci asociace. IARF obrací tedy svou pozornost k EME a US Chapter a žádá, aby využily příležitosti na půdě Spojených národů a s její pomocí šířily společnou vizi.
Dalším problémem, jímž se společnost aktuálně zabývá a hledá na něj odpověď, je zejména mezináboženský dialog a otázka, zda součástí role IARF je i obrana náboženské svobody pomocí mezináboženského dialogu. Zároveň asociace dodává, že pro komunikaci s fundamentalisty existují vhodnější organizace, než jsou oni. Nicméně chtějí aktivně podporovat hlas liberálního Islámu.  
V závěru tiskové zprávy IARF žádá a zároveň apeluje na své členy, tedy i na nás unitáře, aby se
do diskuze aktivně zapojili, a tím společně pomohli vytvořit budoucí podobu a směřování organizace.

 
 

 

© 2005 - 2016 NSČU