Program

Zaujalo vás unitářství? Jsou vám blízké unitářské principy a hodnoty? Přijďte mezi nás!

Pravidelná duchovní shromáždění probíhají vždy v pondělí v 17.00 v sídle naší obce:
Nádražní náměstí 10, Teplice. Je to budova naproti hlavnímu nádraží a najdete nás v prvním patře.

Kromě duchovních shromáždění pořádáme i další zajímavé akce, přednášky, koncerty, workshopy, vše najdete v našem programu!

Program průběžně upřesňujeme 🙂

 

Program na duben 2018:

9. dubna:

17.00    Shromáždění: Mozaika, prostor pro příspěvky členů a příznivců obce.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

16. dubna:

17.00    Shromáždění: O motivaci a přítomném bytí.
Když máme svůj cíl, dejme si pozor, aby naše úsilí nepohltilo nás samé.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

23. dubna:

17.00    Shromáždění: Naše osobní hranice a výlety mimo ně.
Mít své osobní hranice je správné, ale neschováváme se za nimi v koutě?
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

30. dubna:

17.00    Shromáždění: A je Bůh?..
Je Bůh? Nebo není? Co to slovo vlastně znamená?
Obdržíte spíš otázky, než odpovědi…
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

logoa2_finalni-verze

 

 

Proběhlo v tomto roce:

Program na leden 2018:

8. ledna:

16.30    Shromáždění: Mozaika, prostor pro příspěvky členů a příznivců obce – Jirka Šulc jako host!
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

15. ledna:

16.30    Shromáždění: Uprostřed zimy, uprostřed noci.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

22. ledna:

16.30    Shromáždění: Co je psano, to je dáno.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

29. ledna:

16.30    Shromáždění: Spolu to jde lépe.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

Proběhlo v roce 2017:

4. prosince:

16.30    Shromáždění: Mozaika, prostor pro příspěvky členů a příznivců obce.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

11. prosince:

16.30    Shromáždění: Gnoze aneb poznání.
Poznávat můžeme různými cestami a také výsledky našeho poznání budou různé. Jak to bylo s poznáním duchovní hloubky v gnosticismu? Může nám tento druh poznání něco dát dnes?

(vede Rev. Vlastik Krejčí)

12. prosince:

18.30    Veřejný koncert komorní hudby:  Večer muzikálových melodií.

zpěv Eva Boháčková,
klavír Helena Kolihová.

Zazní písně a melodie ze slavných muzikálů : Bídníci, West side story, Fantom opery, My Fair Lady a dalších..
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

18. prosince:

16.30    Shromáždění: Předvánoční shromáždění naší obce.
Vánoce nejsou unitářským svátkem, ale v naší kultuře jsou hluboce zakořeněné. Nicméně se dotkneme i jiných svátků, které se k čase okolo zimního slunovratu pojí.  A samozřejmě nebude chybět ani akce “Růžový slon”!
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

Program na listopad 2017:

6. listopadu:

16.30    Shromáždění: Mozaika, prostor pro příspěvky členů a příznivců obce.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

13. listopadu:

16.30    Shromáždění: Co máme dnes na talíři?
Tak trochu o svatomartinských husách, ale nejen o nich…
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

20. listopadu:

16.30    Shromáždění: Cesta je cíl a cíl je cesta.
Výrok jistě známe, ale uvědomujeme si to poselství?
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

27. listopadu:

16.30    Shromáždění: Víra hory přenáší.
Trochu s nadsázkou a trochu bez nadsázky o víře.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

Program na říjen 2017:

2. října:

16.30    Shromáždění: Mozaika, prostor pro příspěvky členů a příznivců obce.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

9. října:

16.30    Shromáždění: Jak je pro nás důležitá svoboda?
Soboda – rozum – tolerance. To jsou základní unitářské hodnoty. Jaké místo má především ta první z nich v našich životech? A co to vlastně znamená?
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

16. října:

16.30    Shromáždění: Protiklady.
Naše vnímání bez protikladů nefunguje. Promítá se to i do našeho konceptu, jak funguje svět a my sami v něm?
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

23. října:

16.30    Shromáždění: Sara Ascher jako host!
Budeme mít vzácné hosty a tím nejvzácnějším bude Rev. Sara Ascher
, unitářská duchovní
a současně výkonná ředitelka ICUU.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

30. října:

16.30    Shromáždění: Co pro nás znamená víra?
Víra má mnoho podob a unitářství je duchovní společenství bez dogmat. Ale stále duchovní společenství.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

Program na září:

4. září:

15.30    Spirituální rozcvička. Malé duchovní a seberozvojové posezení.
Zastavíme se, poodstoupíme od každodenního shonu a vyzkoušíme si některé spirituální
a seberozvojové techniky.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

16.30    Shromáždění: Zahájení duchovního roku Obce unitářů Teplice,
tentokrát na téma “ZRÁNÍ”.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

17.30    Jak to vidím já. Řízená i neřízená diskuse nad tématem dne.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

11. září:

15.30    Unitářská meditace. Pojďte s námi zklidnit mysl a rozšířit duši,
protože nejen chlebem živ je člověk.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

16.30    Shromáždění: Obvyklá “Mozaika” tentokrát netradičně druhé pondělí v měsíci.
Prostor pro příspěvky členů a příznivců obce, na téma “Jaké bylo naše léto”.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

17.30    Posezení u kávy či čaje.  Čas, kdy můžeme probrat, co jsme v Mozaice nestihli, nebo co nás zaujalo.

 

18. září:

16.30    Shromáždění: Tentokrát shromáždění povede Rev. Petr Samojský jako host, téma “Tajemství naplněné prázdnoty”.
Černá je černá, bílá bílá, a stejně tak je jasné, co je prázdné a co plné. Ale už naši dávní předci věděli, že realita je složitější než povrchní pohled. Pro inspiraci sáhneme do daleké Afriky.
(vede Rev. Petr Samojský)

 

25. září:

15.30    Spirituální rozcvička. Malé duchovní a seberozvojové posezení.
Zastavíme se, poodstoupíme od každodenního shonu a vyzkoušíme si některé spirituální
a seberozvojové techniky.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

16.30    Shromáždění, téma: Jablka, plody podzimu.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

17.30    Jak to vidím já. Řízená i neřízená diskuse nad tématem dne.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

Program na červen 2017:

Pravidelná duchovní shromádění:

5. 6. 2017    Shromáždění, téma: Proč vlastně něco je?..
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

12. 6. 2017    Shromáždění, téma: Klíče a obzory.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

19. 6. 2017    Shromáždění, téma: Něco o svědomí.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

26. 6. 2017    Shromáždění, Květinová slavnost.
Květinová slavnost je hlavním unitářským svátkem v roce.
Podrobněji je popsaná na stránce unitarie.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

Další akce:

V červnu také proběhla veřejná přednáška Libora Doležala, který úspěšně navázal na svá předchozí vystoupení v Teplické obci a seznámil účastníky s dalšími taji systému pěti elementů.

Program na květen 2017:

1. 5. 2017    je státní svátek, ALE naše setkání proběhne v úterý
netradiční formou malého výletu a společné oslavy.

2. 5. 2017    Unitářský výlet do Trmic – spojený s oslavou Beltainu, opožděných “čarodějnic”, začátku měsíce Máje, či jakékoli podobné oslaveníhodné události 🙂

8. 5. 2017    je opět státní svátek, ALE sejdeme se v úterý na veřejném koncertě, po kterém pro členy obce bude informační schůzka, kde se dozví novinky ze Sněmu NSČU.

9. 5. 2017      Veřejný koncert komorní hudby: klarinetové kvarteto Clarinetika
zahraje skladby G. Gershwina, A. Piazzoly, B. Smetany, L. Bernsteina a dalších.
Začátek v 17 h.

15. 5. 2017    Shromáždění, téma: Konfucius a jeho duchovní inspirace pro vytváření harmonické společnosti.
Shromáždění povede jako host duchovní Obce unitářů v Plzni Rev. Luděk Pivoňka.

22. 5. 2017    Shromáždění, téma: Zvyky, stereotypy, rituály.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

29. 5. 2017    Shromáždění, “Mozaika” – Prostor pro příspěvky členů a příznivců.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

Program na duben 2017:

3. 4. 2017    Shromáždění, “Mozaika” – Prostor pro příspěvky členů a příznivců.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

10. 4. 2017    Shromáždění, téma: Kdo mi to říká?..
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

17. 4. 2017    Velikonoční pondělí.
20. 4. 2017    Veřejná přednáška: “Karma, zákon příčiny a následku”.
Interaktivní přednášku s diskusí povedou lektoři sdružení Shambhala.

Proběhne v našich prostorách Nádražní nám. 10, začátek v 18 h.

24. 4. 2017    Shromáždění, téma: Něco o modlitbě.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

Program na březen 2017:

6. 3. 2017    Shromáždění, “Mozaika” – Prostor pro příspěvky členů a příznivců.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

13. 3. 2017    Shromáždění, téma: Který bůh je ten pravý (aneb něco o gnózi).
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

20. 3. 2017    Shromáždění, téma: Situace, vztahy a (ne)soulad.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

27. 3. 2017    Shromáždění, téma: Prostý život bez zbytečných starostí.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

Program na únor 2017:

6. 2. 2017    Shromáždění, “Mozaika” – Prostor pro příspěvky členů a příznivců.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

13. 2. 2017    Shromáždění, téma: Posvátnost úsilí.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

20. 2. 2017    Shromáždění, téma: Nejsilnější síla.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

27. 2. 2017    Shromáždění, téma: Starosti jako strašidla.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

Program na leden 2017:

2. 1. 2017    Shromáždění, “Mozaika” – Prostor pro příspěvky členů a příznivců.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

9. 1. 2017    Shromáždění, téma: Kniha jako autorita, kniha jako zdroj.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

Po shromáždění proběhne prezentace Unitářské akademie, kde se dozvíte bližší informace o této novince v našem unitářském vzdělávání!
Prezentaci povede PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová, předsedkyně Ústředního správního sboru Náboženské společnosti českých unitářů.

16. 1. 2017    Shromáždění, O naději.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

23. 1. 2017    Shromáždění, Vodnář a symbolika “jeho věku”.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

25. 1. 2017    “Sny, plány a vize”, veřejná přednáška Libora Doležala, začátek 17.00.
Proč sebelepší předsevzetí nefungují? Jak vytvářet plány, abychom minimalizovali možnost selhání?

Co je vize a jak ji “postavit”?
Vše se opět ponese v duchu “teorie 5 elementů”.
Dozvíte se, jak pricipy této teorie použít pro svůj život.

30. 1. 2017    Shromáždění, Příběh poznání.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

Proběhlo v prosinci 2016:

5. 12. 2016    Shromáždění, “Mozaika” – Prostor pro příspěvky členů a příznivců.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

12. 12. 2016    Shromáždění, téma: Příběh světla.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

19. 12. 2016    Shromáždění, Předvánoční setkání.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

Proběhlo v listopadu 2016:
7. 11. 2016    Shromáždění, “Mozaika” – Prostor pro příspěvky členů a příznivců.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

14. 11. 2016    Shromáždění, téma: Co máme dnes na talíři?..
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

21. 11. 2016    Shromáždění, téma: O duchovní cestě.
Pozor! Tentokrát se sejdeme v Kreativní kavárně, Duchcovská 5, Teplice.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

28. 11. 2016    Shromáždění, téma: O síle víry.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

Proběhlo v říjnu 2016:
3. 10. 2016    Shromáždění, Mozaika – Prostor pro příspěvky členů a příznivců.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

10. 10. 2016    Shromáždění, téma: Ničeho přes míru.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

17. 10. 2016    Shromáždění, téma: Respekt jako jedna z našich hodnot.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

24. 10. 2016    Shromáždění, téma: Pohodlná klec.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

31. 10. 2016    Shromáždění, téma: Podívej, padá hvězda!
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

 

Proběhlo v září 2016:
5. 9. 2016    Shromáždění, Mozaika – Prostor pro příspěvky členů a příznivců.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

14. 9. 2016    Shromáždění, téma: Svoboda v duchovním životě.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

19. 9. 2016    Shromáždění, téma: Jsme tam, kde jsou naše mysli.
(vede Rev. Vlastik Krejčí)

26. 9. 2016    Shromáždění, téma: Kdo jsme a kam jdeme?
(vede Rev. Vlastik Krejčí)