OBEC UNITÁŘŮ V PLZNI

PROGRAM


 

DUCHOVNÍ

SHROMÁŽDĚNÍ

pondělí v 17.00

 

5.11. Rev. Mgr. Luděk Pivoňka:

MUSLIMSKÉ DESATERO BOŽÍCH

 PŘIKÁZÁNÍ VE SVĚTLE

 KORÁNU

 

12.11. Rev. Mgr. Luděk Pivoňka:

MUSLIMSKÝ OTČENÁŠ VE

 SVĚTLE KORÁNU

 

19.11. Rev. Mgr. Luděk Pivoňka:

ŽIDÉ A KŘESŤANÉ VE SVĚTLE

 KORÁNU

 

26.11. Rev. Mgr. Luděk Pivoňka:

ŽENY VE SVĚTLE KORÁNU

 

 

 

PŘEDNÁŠKY

středa v 17.00

 

7.11. Mgr. Luděk Pivoňka:

MŮŽEME PLNĚ DŮVĚŘOVAT

 NÁBOŽENSKÝM AUTORITÁM?

 

14.11. Mgr. Luděk Pivoňka:

ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI II.

 

21.11. Ing. Petr Mojžíš:

STVOŘENÍ A JEHO DUCHOVNÍ SFÉRY

 

28.11. Mgr. Luděk Pivoňka:

SVĚTOVÝ ÉTOS - DUCHOVNÍ PROJEKT

 NOVÉHO ŘÁDU PRO POLITIKU A

 HOSPODÁŘSTVÍ

 

 

 

 VŠECHNY PROGRAMY JSOU

 PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI.

 

JSTE NA NICH SRDEČNĚ

 VÍTÁNI.

 

TĚŠÍME SE NA VÁS.