OBEC UNITÁŘŮ V PLZNI

DUCHOVNÍ


DUCHOVNÍ

Mgr. Luděk Pivoňka
Tomanova 3
301 00 Plzeň

kancelář : 377 322 755
mobil : 720 962 122

Podrobné informace ohledně svateb, pohřbů, uvítání dítěte a individuálního poradenství můžete získat v kanceláři obce v těchto dnech:

PO a ST 15 -17.00

V případě nepřítomnosti duchovního volejte na číslo 720 962 122. V ostatních dnech je možné si domluvit schůzku osobně dle vašich konkrétních možností.

 

 

UVÍTÁNÍ DÍTĚTE

Tento obřad v unitářství nahrazuje křest. Nejde v něm o smývání dědičného hříchu, ani o zajišťování spásy po smrti. Je to obřad, kterým má být rodičům připomenuto, jak velikou  mají odpovědnost za život nového člověka. Během obřadu bývá zdůrazněno, jak mimořádnou  hodnotou je nově narozené dítě a jak důležité je moudré rodičovské vedení pro jeho zdárný vývoj, aby vyrostlo v harmonickou osobnost. Jako symbol se používá bílá květina. Pro vykonání obřadu není členství v náboženské obci podmínkou.

 

SVATBA

Svatební obřad bývá obvykle sestaven podle přání a potřeb budoucího manželského páru. Během obřadu se přiměřeně zdůrazňuje, že manželská láska má být podepřena i opravdovým přátelstvím, které se vyznačuje vzájemnou oddaností,  úctou a plným respektováním toho druhého. Snoubenci by si měli přitom uvědomit, že každý z nich se v manželství stává rovnocenným partnerem, pomocníkem i ochráncem. Pro vykonání obřadu není členství v náboženské obci podmínkou.

 

POHŘEB

Smuteční obřad se obvykle koná v krematoriu nebo na hřbitově. Před obřadem duchovní mluví s pozůstalými, aby mohl během obřadu připomenout některé důležité okamžiky ze života zemřelého. Během obřadu bývá zmíněno, že smrt a umírání jsou přirozenou součástí lidské existence a jako takové je třeba na ně nahlížet.  Víra v existenci posmrtného života může být podle přání pozůstalých zmíněna ve větší či menší míře. Pro vykonání obřadu není členství v náboženské obci podmínkou.