OBEC UNITÁŘŮ V PLZNI

NOVINKY

 

PŘEDNÁŠKA

 

Lao-c' - velký taoistický mistr a

 jeho cesta k harmonickému

 životu

 

čtvrtek 18.5. v 17.00

 

Kulturní centrum Svoboda

v Chebu

 

 

 

DESATERO

ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI

 

Žij prostě, jednoduše, abys měl málo potřeb. Nedělej si zbytečné starosti, zvláště cizí si nepřipouštěj. Buď spokojen s tím, co máš.

 

Snaž se nelpět na hmotných věcech – jsou pomíjivé. Zajímej se o věci hlubší, víc získáš.

 

Nezapomínej na krásné, radostné okamžiky, ale zapomeň na smutné, nepříjemné. Zbav se zloby, zášti, nenávisti a odpouštěj tomu, kdo ti ublížil. Za dobro buď vděčen, nezapomeň na ně.

 

Žij přítomností, neboť to, co prožíváš právě nyní, je pravý život. Budoucnosti se neboj – věř v ni. Na stáří nemysli a na minulost příliš nevzpomínej.

 

Nezahálej – stále se něčím zaměstnávej. Raduj se z drobných radostí, stále se uč a vzdělávej.

 

Těš se z krásných věcí, z přírody, umění, literatury. Krása je potravou duše.

 

Udržuj se v dobré náladě – pěstuj humor a pamatuj, že veselá mysl je půl zdraví a půl krásy.

 

Měj rád lidi a lidé budou mít rádi tebe. Pomáhej druhým. Víc než na své trápení mysli na to, jak udělat radost druhým. Nemůžeš-li o druhých mluvit dobře, raději mlč.

 

Zachovej si střídmost a ve všem buď umírněný.

 

Měj víru v Boha. Uvědom si jeho přítomnost v sobě a ve všem – budeš spokojen a dlouho živ.

 

Norbert Fabián Čapek