ÚVOD
KONTAKT
POUTNÍK
(e)KNIHY
NSČU
Facebook
KNIHOVNA
ODKAZY
FOTKY
Sdílení:
 

ČERVEN 2017

    Místo: Staňkova 18a, Brno; vstup zdarma (za příspěvky děkujeme).
    Pokud se konáme jinde, nebo je požadováno vstupné, je to výslovně uvedeno.
   PÁTKY od 17:00 není-li uvedeno jinak
2.6. Z. VašíčekFARÁŘI V PITEVNĚ A JEPTIŠKY ZA KULOMETY
            … aneb pronásledovaná víra
9.6. Setkání na Staňkově se nekoná
            … společná návštěva noci kostelů, sraz dle dohody
16.6. LETNÍ PEGÁSEK – MOJE DUCHOVNÍ CESTA
            … autorské čtení unitářů a jejich přátel
23.6. RNDr. Milada ŠkárováČLOVĚK mezi narozením a smrtí … a co dál?
30.6. KVĚTINOVÁ SLAVNOST BRNĚNSKÝCH UNITÁŘŮ
            Ohlédnutí za 95 lety našeho unitářství
            Malý sál Bílého domu, Žerotínovo nám. Brno
            Prof. Miloš Dokulil, rev. Mgr. Jarmila Plotěná
            hudba: Musica Regina, Irena Květoňová
   ÚTERKY od 17:30 do 19:00
6.6. 13.6. 20.6. 27.6. – ZPĚV DUCHOVNÍCH PÍSNÍ A MANTER
   STŘEDY od 17:00 není-li uvedeno jinak
7.6. Rev. Mgr. Jarmila PlotěnáSLUNEČNICE – zdravotní cvičení a meditace
14.6. PhDr. Kristýna LedererováSETKÁNÍ S PŘEDSEDKYNÍ ÚSS NSČU – (prezentace změn v NSČU – ústava, stanovy, …)
21.6. SETKÁNÍ NAD INSPIRATIVNÍM TEXTEM
28.6. Ivo KoukolJAK KE ZDRAVÍ – RŮZNÉ TYPY DIET (z cyklu Jak ke zdraví)
   ČTVRTEK od 18:30 Staňkova 18a
15.6. Josef Jackulak (setkání skupiny Allan Kardec)
         VÝVOJ MYŠLENÍ
           (Společný program s VAK Wien)

Jsme poutníky na společné cestě k poznávání sama sebe, k porozumění ostatním lidem a přírodě, i když naše cesty vedou různými krajinami osobních zkušeností.

Naše brněnská obec je zaměřena na otázky vnitřní duchovní cesty praktickou aplikací jógy, hlubinně ekologických přístupů a stezkou bdělé pozornosti. Zajímáme se rovněž o přírodní léčbu a zdravou výživu.

Rev. Mgr. Jarmila Plotěná, duchovní brněnských unitářů.

   Brněnská obec unitářů je zde pro Vás ...

 • kdo hledáte nedogmatické náboženské společenství, kde lze svobodně vyjadřovat svoje přesvědčení v otevřeném a přátelském prostředí
 • kdo se chcete dovědět více o jiných náboženských tradicích než vaše vlastní, vás, kterým je blízký přístup inspirující se více než jedinou tradicí a kulturou
 • kdo potřebujete sdílet s jinými svoje duchovní zkušenosti a zážitky, třeba i nesnadno sdělitelné nebo kdo hledáte pravdu pomocí prožitku beze slov
 • komu nejsou lhostejné ekologické, humanistické a sociální hodnoty a hledají jejich praktické uplatnění ve vlastním životě
 • kdo potřebujete porozumění v těžkých obdobích života nebo chcete sdílet svoji radost
 • kdo hledáte zajímavé a přátelské spolupoutníky na cestě.

   

  Existují dvě kategorie vztahu k unitářské obci: příznivci a členové.

 • Příznivci jsou přátelé unitářů, kteří přicházejí na programy, sympatizují, případně i jinak obec podporují dle svého uvážení, času a možností.
 • Členy se můžete stát, budete-li souhlasit s unitářskými principy a rozhodnete-li se aktivněji podílet na životě unitářského společenství.

 •  


  www.unitaria.cz/brno