ÚVOD
KONTAKT
POUTNÍK
(e)KNIHY
NSČU
Facebook
KNIHOVNA
ODKAZY
FOTKY
Sdílení:
 
      Aktuálně:    Poutník 2017/4

ŘÍJEN 2017

    Místo: Staňkova 18a, Brno; vstup zdarma (za příspěvky děkujeme).
    Pokud se konáme jinde, nebo je požadováno vstupné, je to výslovně uvedeno.
   ÚTERKY od 17:30 do 19:30
3.10. 10.10. 17.10. 24.10. ZPĚV duchovních písní a manter, MODLITBA, Zdravotní cvičení, ČCHI-KUNG
   STŘEDY od 17:00
4.10. Rev. Mgr. Jarmila PlotěnáZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A MEDITACE
            (žijme, meditujme, neprokrastinujme)
11.10. SETKÁNÍ NAD INSPIRATIVNÍM TEXTEM
18.10. PhDr. Kristýna Ledererová KolajováRev. EMIL MUK – DUCHOVNÍ VE STÍNU
25.10. RNDr. Milan LustigPOVĚRY PŘEŽÍVAJÍ
   ČTVRTEK od 16:30
12.10. Gabriela Jurosz – Landa (šamanka českého původu)
         MAYSKÉ TRANSCENDENCE
         (pro nečleny vstup 100 Kč)
   PÁTKY od 17:00
6.10. Stanislav SkřičkaPŘÍBĚH ZEMĚ A PŘÍBĚH MLADÉHO INDIÁNA
20.10. JABLKO POZNÁNÍ - MALÁ SLAVNOST JABLEK
            (vede rev. Jarmila Plotěná)
27.10. Rev. ThDr. Sofia PavalaÚCTA K ŽIVOTU A STVOŘENÍ
            O lese, zvířatech a lidech (s promítáním)
   Spolupořádáme (pořad VAK Wien, www.spiritismus.at)
Úterý 24.10. 18:00 až 21:00
Hotel Slávia, salónek Slavěna, vstup 100 Kč, bude tlumočeno
SEMINÁŘ – MEDICÍNA VĚDA A SPIRITUALITA
Dr. Carlos R. de Souza Oliveira (anesteziolog, Brazílie)
            Mysl a neurony, cesty vyjadřování vědomí
Dr. Antonia Marilene da Silva (kardioložka, Brazílie)
            Doplňková spiritistická terapie v oblasti zdraví

Jsme poutníky na společné cestě k poznávání sama sebe, k porozumění ostatním lidem a přírodě, i když naše cesty vedou různými krajinami osobních zkušeností.

Naše brněnská obec je zaměřena na otázky vnitřní duchovní cesty praktickou aplikací jógy, hlubinně ekologických přístupů a stezkou bdělé pozornosti. Zajímáme se rovněž o přírodní léčbu a zdravou výživu.

Rev. Mgr. Jarmila Plotěná, duchovní brněnských unitářů.

   Brněnská obec unitářů je zde pro Vás ...

 • kdo hledáte nedogmatické náboženské společenství, kde lze svobodně vyjadřovat svoje přesvědčení v otevřeném a přátelském prostředí
 • kdo se chcete dovědět více o jiných náboženských tradicích než vaše vlastní, vás, kterým je blízký přístup inspirující se více než jedinou tradicí a kulturou
 • kdo potřebujete sdílet s jinými svoje duchovní zkušenosti a zážitky, třeba i nesnadno sdělitelné nebo kdo hledáte pravdu pomocí prožitku beze slov
 • komu nejsou lhostejné ekologické, humanistické a sociální hodnoty a hledají jejich praktické uplatnění ve vlastním životě
 • kdo potřebujete porozumění v těžkých obdobích života nebo chcete sdílet svoji radost
 • kdo hledáte zajímavé a přátelské spolupoutníky na cestě.

   

  Existují dvě kategorie vztahu k unitářské obci: příznivci a členové.

 • Příznivci jsou přátelé unitářů, kteří přicházejí na programy, sympatizují, případně i jinak obec podporují dle svého uvážení, času a možností.
 • Členy se můžete stát, budete-li souhlasit s unitářskými principy a rozhodnete-li se aktivněji podílet na životě unitářského společenství.

 •  


  www.unitaria.cz/brno