Náboženská společnost českých unitářů

Unitaria

 Jedno místo, mnoho cest. Mnoho cest, jeden cíl.

 

     

AKTUALITY


 

ZÁŘÍ 2012

 

DUCHOVNÍ A ORGANIZAČNÍ INTEGRACE V MAĎARSKU A TRANSYLVÁNII
V červnu letošního roku se sešly synody Transylvánské unitářské církve a Unitářské církve v Maďarsku, aby oficiálně deklarovaly akt spolupráce a sjednocení. Mají nyní novou ústavu, společnou pro obě organizační tělesa. Jejich sídlem je teď Kološvár a území Maďarska se stalo jednou z rozlišených oblastí, přičemž mu byla ponechána některá specifická organizační a ekonomická práva, čím se odlišuje od jiných oblastí.

NEOBVYKLÝ MOST
Floridské pobřeží u města Stuart se pyšní dvěma mosty. Jeden je poměrně obvyklý, napříč St. Lucie River na Indiánské ulici, a ten druhý vzniká v pravidelných jednoměsíčních intervalech v místní unitářské obci. Na zvláštní shromáždění tam přicházejí lidé různých vyznání, aby sdíleli své názory a sjednotili se ve věcech, které jsou opravdu důležité. Tento program má název Most k porozumění a úctě a podílí se na něm duchovní ze Stuartu i okolí. „Máme za to, že svět potřebuje mnohem víc porozumění a mnohem méně strachu z náboženství,“ říká místní unitářský duchovní Robert MacDonald, „a tak jsme spolu s židovskými a muslimskými kolegy rozjeli tento program pro ty, kteří cítí vůči náboženství odpor nebo strach a kteří chtějí žít v pohodě vytvářet společně nějaké hodnoty.“

 


ČERVENEC A SRPEN 2012

 

SVĚTOVÝ REKORD V NEJDELŠÍ UNITÁŘSKÉ PROMLUVĚ
V neděli 29. 7. se britský unitářský duchovní Rev. James Barry pokusí vytvořit světový rekord v délce unitářské promluvy. Začátek bude v jedenáct hodin dopoledne s plánovanou minimální délkou dvanácti hodin. „Zatímco se během té doby pokusím zodpovědět na jakékoliv otázky týkající se unitářství,“ řekl Barry, „moje snaha není míněna jako smrtelně vážná, ale spíš bláznivá než seriózní, spíš s humorem než jako hloubavá přednáška.“ Promluva zazní z pultíku unitářského sboru v Ditchling, East Sussex. Bude uváděna v přímém přenosu na internetové televizi www.ukunitarians.org.uk/tv a diváci se mohou do přenosu zapojit a položit Barrymu otázky nebo dodat inspirující podněty. Peníze získané během této akce budou věnovány na tři rozdílné unitářské charitativní účely.

MUSLIMSKÝ CHLAPEC POZNÁVÁ ZÁPAD
Imran Ahmad, islámský publicista a spisovatel, v současné době podniká turné po padesáti amerických unitářských obcích s tématem Islám a Západ, kde mimo jiné také představuje svou knihu Dokonalý gentleman aneb Muslimský chlapec poznává západ. Ahmad je člověk s nesmírně širokým přehledem v mnoha oborech bádání a kultury a podmanivým vypravěčským nadáním a současně bohatými osobními zkušenostmi. S unitářstvím se seznámil v roce 2008, kdy byl hostem vysílání BBC spolu s britským unitářským duchovním Andym Pakulou. Když slyšel, jak Pakula v pořadu popisuje základní principy unitářství, Ahmad si nedokázal odpomoci od zvolání do mikrofonu - to je přesně to, čemu věřím i já!

 


ČERVEN 2012

 

UNITÁŘSKÁ POMOCNÁ SLUŽBA NA HAITI
Unitářská pomocná služba organizuje výjezdy dobrovolníků na Haiti, aby pomohli místní rolnické organizaci poblíž Port-au-Prince. Dobrovolníci budou učit angličtinu, ne ale obvyklým způsobem v učebnách, nýbrž při práci na poli.

BRITŠTÍ UNITÁŘI PŘIPRAVUJÍ INTERNETOVÉ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Vysílání internetové televize britských unitářů začne postupně rozšiřovat svůj repertoár, který budou obsahovat záznamy z dřívějších konferencí, bohoslužeb a nejrůznějších vzdělávacích programů. Postupně by měly být do vysílání zapojovány živé vstupy z oficiálních televizních programů ale i z britských unitářských obcí. Televizi britských unitářů můžete nalézt zde: www.unitarian.org.uk/tv

 


KVĚTEN 2012

PROJEKT UNITÁŘSKÉHO VZDĚLÁNÍ NA FILIPÍNÁCH
Pozoruhodný způsob, jak vzdělávat nové duchovní, ale i každého, kdo má zájem o pokračující teologické vzdělání unitářského směru, vzniká na Filipínách. Tamní unitáři, ve spolupráci s místní Silimanovou univerzitou a s podporou Mezinárodní rady unitářů univerzalistů, která tento projekt bere jako pilotní, jsou nabízeny možnosti studia na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni. V současné době se jedná o možnostech rozšíření tohoto způsobu vzdělání i pro unitáře v jiných zemích.

NA KOLE VE JMÉNU NADĚJE
Americký duchovní Scott Alexander z unitářského sboru na Floridě vyráží na cyklistickou pouť napříč kontinentem Severní Ameriky se záměrem sbírat peníze pro hladovějící. Na cestě se k němu mohou připojovat lidé z místních unitářských sborů ale samozřejmě i veřejnost. Na podobnou cestu vyráží jiná americká duchovní Laurie Bushbaum z unitářské obce v Minnesotě, která touto veřejnou akcí sbírá peníze na pomoc trpícím leukémií.